. παραπλεύρως παραγωγές

παραπλεύρως παραγωγές

Η παραπλεύρως παραγωγές ιδρύθηκε φέτος ως μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία, για να είναι ένα εφαλτήριο ανεξάρτητων καλλιτεχνών. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να λειτουργούν καλλιτεχνικά σαν φρενοκομείο, οργανωτικά σαν τράπεζα και ιδεατά ως μια ανεξάρτητη ομάδα με πολλές χρηματοδοτήσεις... :-)

Σαν έναυσμα και αφετηρία έχουμε την ετυμολογία της λέξης ‘πρόσωπο’ *.

Πιστεύουμε πως η ελεύθερη έκφραση κάπου, κάπως επηρεάζει το είναι του πομπού και του δέκτη. Άρα και πως η τέχνη έχει λόγο ύπαρξης. Θέλουμε να επικοινωνούμε θετικά και διαπροσωπικά με το Άλλο.

Χρησιμοποιούμε σαν όχημα τις παραστατικές τέχνες (οι οποίες συμβαίνουν στον παρόν χώρο και χρόνο με ανθρώπινη παρουσία, τόσο των καλλιτεχνών όσο και του κοινού), την μουσική, τις εικαστικές τέχνες, και οποιαδήποτε ηλεκτρο-οπτικο-ακουστικά μέσα πέφτουν στα χέρια μας. Όσο πιο ζωντανά γίνεται.

* πρόσωπο: συνθετικό εκ συναπαργής από την φράση ‘προς ώπα’ δηλαδή ‘μπροστά στα μάτια’ όπου ‘ωπός’ είναι ο οφθαλμός - δηλαδή ‘προς-ώψομαι’, υπάρχω μέσω αυτού που ο Άλλος βλέπει σ’ εμένα - υπάρχω μέσω της σχέσης με τον Άλλο

Έχουμε ως όραμα την δημιουργία, διευκόλυνση και μακροχρόνια διατήρηση διαλόγου μεταξύ καλλιτεχνών έξω από τα κρατικά και κατεστημένα ιδρύματα.

Αποσκοπούμε στην ανεξάρτητη καλλιτεχνική εργασία και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με βάση την Kύπρο.

Ελπίζουμε συν τω χρόνω να καταφέρουμε να εγκαθιδρύσουμε εναλλακτικές μορφές προσέγγισης του κοινού και διαφήμισης, με περιβαλλοντικές καταβολές.

Ασπάζόμαστε την ανιδιοτέλεια, ιδιομορφία και πολυπλοκότητα του καθενός και πιστεύουμε πως η διαφορά μεταξύ περιθωρίου και περιθωριοποίησης είναι ο σεβασμός.

Θεωρούμε πως η γλώσσα επικοινωνίας πρέπει να είναι βατή και ξεκάθαρη, αλλά σε καμία περίπτωση απλοϊκή.

... και έχουμε και δική μας ιστοσελίδα, παραπλεύρως παραγωγές